มอเตอร์

มอเตอร์ คืออะไร มาดูกัน

อีกหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพลังงานกลนั้นจะเรียกว่า มอเตอร์ ซึ่งปัจจุบันนี้คุณสมบัติของ มอเตอร์ จะไม่เหมือนกัน ทั้งในเรื่องการทำงานหรือความเร็วของรอบ โดยบทความนี้จะมาพาให้ทุกคนได้รู้จักถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้มากยิ่งขึ้นว่าสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ชนิดหากอิงตามลักษณะที่ใช้งานด้วยกระแสไฟฟ้า  ชนิด มอเตอร์ ที่สามารถแบ่งได้ มีอะไรบ้าง  ในการแบ่งชนิดของ มอเตอร์ นั้นจะสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 2 ชนิด โดยกล่าวได้ดังต่อไปนี้  มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ D.C. MOTOR ซึ่งแบ่งย่อยออกมาได้ทั้งหมด 3 ชนิด คือ  Shunt Motor (แบบอนุขนาน)  Series Motor (แบบอนุกรม)  Compound Motor (แบบผสม)  มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า A.C. MOTOR ซึ่งแบ่งย่อยออกมาได้ทั้งหมดเป็น 3 ชนิด คือ  ชนิดหนึ่งเฟส เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า A.C. Sing Phase ไฟฟ้าจะมีแรงดันอยู่ที่ 220 โวลต์ สายไฟต่อเข้าทั้งหมด 2 สาย