บุหรี่ไฟฟ้า

มลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกาย นอกเหนือจากกลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าองุ่นยาว มีอะไรบ้าง ?

อย่างที่ทราบกันดีว่า กลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า อาทิ กลิ่นองุ่นยาวกลิ่นบุหรี่ไฟฟ้ายอดนิยมนั้นเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายมาก แต่คุณหารู้ไม่ว่า ยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่ากลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่ากลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นอะไร เรามาหาคำตอบนั้นกันที่บทความนี้เลย กับบทความที่ชื่อว่ามลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกาย นอกเหนือจากกลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าองุ่นยาว มีอะไรบ้าง ?

มลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกาย นอกเหนือจากกลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าองุ่นยาว มีอะไรบ้าง ?

  • มลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกาย คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ ทําให้ปอดเสื่อม หลอดลมอักเสบ และมีอาการหอบหืด
  • มลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกาย คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือการทําให้เป็นผงจากการก่อสร้าง เมื่อหายใจเข้าไปจะสามารถสะสมในระบบทางเดินหายใจ เป็น อันตรายต่อสุขภาพ
  • มลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกาย คือ ก๊าซโอโซน (O3) ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา และระบบทางเดินหายใจ ทำให้ความสามารถในการทำงานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง
  • มลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกาย คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง ก๊าซชนิดนี้จะเข้าไปจับกับเม็ดเลือด ทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และหัวใจทำงานหนักขึ้น
  • มลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกาย คือ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีผลต่อระบบการมองเห็นและกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืด หรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
  • มลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกาย คือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานานๆ จะทำให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้

ทั้งนี้ คุณสามารถป้องกันมลพิษที่เป็นภัยต่อร่างกายได้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะ ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือเมื่อทำงานในที่ที่มีฝุ่นเยอะๆ เพื่อป้องกันฝุ่นควันและมลภาวะ ที่สำคัญ หากคุณยังพอหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ได้ ก็ขอให้คุณหลีกเลี่ยงไปซะเลยจะดีที่สุดนะ