สมัครงาน HR

ต้องรู้! สมัครงาน HR หน้าที่หลัก เลือกตาม 5 คุณสมบัติ เพื่อคัดคนเข้าทำงานองค์กร

การที่จะหาคนเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ไม่อาจตัดสินได้จากเพียงรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียว ทักษะความสามารถทั้งทางตรงและทางอ้อมมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้คนเหล่านั้นเข้ามาช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนหน้าที่ของฝ่ายบุคคลต้องรู้ ฉะนั้นหากใครที่เข้ามา สมัครงาน HR จะต้องสกรีนให้ดี วันนี้เราจึงได้นำข้อมูลเบื้องต้นของการคัดคนเข้ามาทำงาน ซึ่งฝ่ายบุคคลหรือ HR หน้าใหม่อาจจะยังไม่ทราบ 

สมัครงาน HR ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? 

1. ความสามารถในการทำงาน 

การที่มีการเปิดรับสมัครงาน HR หรือหน้าที่ใดก็ตามจุดประสงค์แรกคือต้องการคนที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ ได้เป็นอย่าง เพื่อที่จะได้เริ่มต้นทำงานทันทีเมื่อผ่านการพิจารณา โดย HR จะมีหน้าที่สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพียงแค่การพูดคุยก็สามารถทำให้คุณทราบแล้วว่าคนนั้นตรงต่อความต้องการหรือไม่ 

2. บุคลิกภายนอกดูมั่นใจ 

การทำงานเมื่อได้คนที่มีบุคลิกที่มั่นใจจะทำให้องค์กรมีการพัฒนาไปได้ไว เพราะเรื่องการฟังความเห็นของทุกฝ่ายจนทำให้สามารถเห็นมุมมองต่าง ๆ แล้วยังต้องการคนที่เข้ามาตัดสินใจเพื่อให้งานเดินหน้า เรียกได้ว่าสมัครงาน HR ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องสามารถประเมินสิ่งเหล่านี้ให้ได้ด้วย 

3. มีไหวพริบมีในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ แค่เพียงการสัมภาษณ์ สามารถดูได้จากการตอบคำถามว่าบุคคลนั้นสามารถตอบคำถามได้ดีแค่ไหน ซึ่งฝ่าย HR ต้องพิจารณาตามหลักความเป็นจริงด้วยว่าเป็นไปได้ตามที่มีการกล่าวไว้หรือไม่   

4. ขยันและมีความรับผิดชอบ 

แม้ว่าคุณจะเลือกคนที่มีความสามารถ แต่ยังขาดความรับผิดชอบ ก็ถือว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติที่เรากำลังมองหา แน่นอนว่าหากรับเข้ามาจะสร้างปัญหาและส่งผลกระทบหลายด้านแน่นอน ฉะนั้นเมื่อคุณอยากสมัครงาน HR จะต้องดูเรื่องนี้ด้วย เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้เมื่อองค์กรต้องการคนเข้ามาเพิ่ม 

5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

ข้อนี้คุณจะต้องดูจากเรซูเม่หรือประวัติส่วนตัวของพนักงานท่านนั้นว่าผ่านงานที่ไหนมาบ้าง เพราะประสบการณ์ทำงานไม่ว่าที่ใดก็ตามต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่าย ฉะนั้นหากเขามีประสบการณ์หลากหลายที่และออกในเวลาที่ห่างกันนั้นสามารถประเมินได้ว่าเขาสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี  

ข้อมูลในวันนี้เราเชื่อว่ามีประโยชน์ทั้งกับคนที่กำลังจะสมัครงาน HR หรือฝ่ายบุคคลหรือคนที่กำลังจะสมัครงานตำแหน่งไหนก็ตาม สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองเพื่อเตรียมตัวหรือแก้ไขในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ในส่วนของคนที่กำลังอยากเป็นฝ่าย HR ก็สามารถนำไปพิจารณาเพื่อรับคนเข้ามาทำงานได้ด้วยเช่นกัน